جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهMichael Bublé - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2012-05-10 13:25:31

Sway

خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان


سطح - پیشرفته
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان


2014-04-07 17:13:45

Sway

خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان


2014-04-07 17:35:03

2013-02-24 18:05:56


متن آهنگهای Michael Bublé

When marimba rhythms start to play
Dance with me, make me sway
...