جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهMartina McBride - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


Valentine

خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان


سطح - پیشرفته
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان


2014-03-19 20:18:07

Valentine

خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان


2014-05-27 21:04:25

2014-03-19 20:18:07


متن آهنگهای Martina McBride

If there were no words, no way to speak, I would still hear you
If there were no tears, no way to feel inside, I'd still feel you
...