جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهLuigi Tenco - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2008-11-28 23:04:12

2014-02-03 21:15:43

2011-09-30 13:41:46

Vedrai Vedrai

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - پیشرفته
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2011-09-30 13:41:46

2014-05-27 20:15:28


متن آهنگهای Luigi Tenco


Quando la sera me ne torno a casa
non ho neanche voglia di parlare
...
Ho capito che ti amo
quando ho visto che bastava
...