جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهLarry Kusik - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2008-11-28 22:39:44

2010-11-04 03:08:38

2010-11-04 03:08:44

2008-11-28 22:43:19

The Godfather

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2010-11-07 00:07:56

2010-11-07 00:25:26


متن آهنگهای Larry Kusik
...