جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهJerry Goldsmith - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-05-31 05:11:11

Papillon

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-02-04 13:16:43


متن آهنگهای Jerry Goldsmith

Instrumental / Traditional

...