جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههنرمند شماره 731 - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-07-02 20:19:37

2014-07-11 18:18:31


متن آهنگهای هنرمند شماره 731

لرزش دستای من از دوری دستای توئه
سپیدی موی سرم از فکر فردای توئه
...