جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههنرمند شماره 330 - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


پریا

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:28

2012-06-17 03:57:51

یه شب مهتاب

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-01-25 01:10:31

2016-12-15 07:44:26

2016-12-28 01:42:10


متن آهنگهای هنرمند شماره 330

یکی بود یکی نبود
زیر گنبد کبود
...
« - پریا! گشنه تونه؟
پریا! تشنه تونه؟
...
دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم
دلت را می پویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد
...
کوچه‌ها باریک ان، دکونا بسته‌س
خونه‌ها تاریک ان، طاقا شکسته‌س
...
من بهارم تو زمین
من زمینم تو درخت
...
یه شب مهتاب
ماه می‌آد تو خواب
...