جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهGeorge Michael - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


Careless Whisper

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - پیشرفته
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2011-12-19 00:07:44

2014-05-22 21:25:26

2011-12-19 00:07:44

2016-12-31 00:09:02


متن آهنگهای George Michael

I feel so unsure
As I take your hand and lead you to the dance floor
...