Search by song, artist or lyricsFarzad Hasani - Lyrics, Sheet Music, Chords


Lyrics of Songs related to Farzad Hasani

دوباره روی شونه ام
دستهای تو دمیده
...
حس خوبی دارم به تو که نزدیکی
می شه دستاتو گرفت توی این تاریکی
...
مژده بده دارم میام سراغت
دنیا به روت خندیده خوش بحالت
...
داره حسی تو من بیدار میشه
جهان هم مثل من بیکار میشه
...