جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهElton John - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2012-07-20 03:50:13

2012-06-20 14:10:14

Sacrifice

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - پیشرفته
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2012-06-20 14:10:14

Sacrifice

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-05-27 20:28:54

2010-05-31 05:02:20


متن آهنگهای Elton John
...