جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهDavid Foster - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-12-18 23:47:35

After Tonight

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - پیشرفته
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2011-12-18 23:47:35

2014-04-09 18:32:01

2015-01-31 17:29:55


متن آهنگهای David Foster
...