جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهBee Gees - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2012-06-20 06:14:33

2012-07-08 01:28:33

2010-05-31 05:03:50

I Started A Joke

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - پیشرفته
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2010-05-31 05:03:50

2014-05-06 23:30:16


متن آهنگهای Bee Gees
...