جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهAntonio Carlos Jobim - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2008-11-28 22:59:14

How Insensitive

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - پیشرفته
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2008-11-28 22:59:14

2014-05-02 03:37:20


متن آهنگهای Antonio Carlos Jobim
...