جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمسعود فرد منشمتن آهنگهای مسعود فرد منش

  متن ترانه خط اول آهنگ
عروس گل عزیز دلم وای وای