جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگروه زدبازی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای گروه زدبازی

دوباره کنار آب زیر ستاره هاییم
خوشحال از این که تو بهترین سه ماه سالیم
...
زاخار تور بینمون که نیست/ وقتی‌ مث توپه تنیس
میپپریم از پاریس ونیس/ خرج اضافه می‌شه یه ریز
...
هه هه هیچکس و زدبازی
ام جی
...
تو مثل من معروف، نه مگه مگه مثل مثل من Maroofi؟

...