جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپیام شمس - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-03-25 17:46:31

زیادی

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-03-26 23:20:39


متن آهنگهای پیام شمس

دلم دوباره امشب آروم نداره
برای دیدن تودل بی قراره
...
بگو چی شده عزیزم.
کی حرفی زده عزیزم.
...
خیلی خونسردی
دیوونم کردی
...
بیا دوری کنیم از هم
بیا تنها بشیم کم کم
...
بام بام بابی بابام.
کجایی که داره بی تو نفسم میگیره؟
...
روی ابر پاره پاره
رو تن ماه و ستاره
...