جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپرویز خطیبی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای پرویز خطیبی

من و تو مثل دو اقلیم
جدا درد و سوی کره سرگردانیم
...