جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپاکسیما زکیپور - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2012-09-10 13:57:45

بی قرار

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-21 18:44:27

2015-07-27 14:39:13


متن آهنگهای پاکسیما زکیپور
...