جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههوشنگ ابتهاج - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای هوشنگ ابتهاج

من آن ابرم
من آن ابرم که می آیم ز دریا
...
وقتست که بنشینی و گیسو بگشائی
تا با تو بگویم غم شبهای جدایی
...
نمیدانم چه میخواهم بگویم
زبانم در دهان باز بسته است
...
نامدگان و رفتگان از دو کرانه زمان
سوی تو میدوند هان ! ای تو همیشه در میان
...