جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههمایون اسدی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2017-04-24 01:30:54


متن آهنگهای همایون اسدی

بهار اومد، بهار اومد، بهار اومد
ولی این هم بدون تو غم انگیزه
...