جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنینف امیر خاص - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای نینف امیر خاص

ایران ایران
ایران همیشه جاوید سرزمین نور و دریا
...
با ز دوباره یک شب عشق دیگست
من برای دو تا عاشق میخونم
...
شب بود و ستاره توی کهکشون
غم بود و نگاهی رو به آسمون
...
دونه دونه دونه دونه دونه دونه
دونه های برف روی گونه هات خونه میکنن دوباره
...
دور میشم از تو آروم مثل گذشتن از خواب
آرومتر از پرواز یه شبنم زیر آفتاب
...
سرخه آسمون همرنگ گونه هات
غروب از راه اومد باز دوباره
...