جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهناصر چشم آذر - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2019-12-31 04:51:48

2011-03-20 15:29:54

خلوت

خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان


2014-02-12 18:31:34

2019-12-30 03:21:19

2015-07-25 00:21:40

2015-07-25 00:34:17

فصل خاکستری

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-01-20 02:35:44

2019-02-25 05:42:12

هجرت

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:38

2011-02-06 04:30:03


متن آهنگهای ناصر چشم آذر

وقتی شب گم میشه تو خاطره هاش
مشتی از خاکمو رو دریا بپاش
...
هرچه را ساختم عاقبت شکست
شکست شکست
...
خدایا من در این غربت اسیرم
برم ایرون که دلداری بگیرم
...
یه تنهایی یه خلوت ، یه سایه بون ، یه نیمکت
می خوام تنهای تنها ، باشم دور از جماعت
...
عسل چشم نگام کن شیرینه نگاهت
عسل چشم چه بر دل میشینه نگاهت
...
با سقوط دستای ما
در تنم چیزی فرو ریخت
...
دو تا پرنده هستیم رو شاخه های غربت
نه اهل قصه گفتن نه خوندن و نه صحبت
...