جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهناصر چشم آذر - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-03-20 15:29:54

خلوت

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان


2014-02-12 18:31:34

2015-07-25 00:21:40

2015-07-25 00:34:17

فصل خاکستری

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-01-20 02:35:44

2019-02-25 05:42:12

هجرت

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:38

2011-02-06 04:30:03


متن آهنگهای ناصر چشم آذر

هرچه را ساختم عاقبت شکست
شکست شکست
...
خدایا من در این غربت اسیرم
برم ایرون که دلداری بگیرم
...
یه تنهایی یه خلوت ، یه سایه بون ، یه نیمکت
می خوام تنهای تنها ، باشم دور از جماعت
...
عسل چشم نگام کن شیرینه نگاهت
عسل چشم چه بر دل میشینه نگاهت
...
با سقوط دستای ما
در تنم چیزی فرو ریخت
...