جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهناصر مصعودی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-01-05 06:47:28

2010-03-28 17:43:52

2014-04-09 21:34:43


متن آهنگهای ناصر مصعودی

گل پامچال، گل پامچال ، بیرون بیا
فصل بهاره ، عزیز موقع کاره
...