جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهناصر مسعودی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای ناصر مسعودی

وارش باره باران چی دانه داره
بوشوم مهرو ماران چی خوبی خانه
...