جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهناصر روانبخش - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای ناصر روانبخش

می روم تا شوم آزاد از دست غم و ستم ها
می روم تا شوم آزاد از دست غم و ستم ها
...