جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهناصر رستگارنژاد - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-06-02 23:02:24

2012-05-06 23:26:34

2015-05-05 19:33:00

2010-05-14 05:16:28

مهتاب

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:57

مهتاب

خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان


2014-05-27 22:33:38

2011-03-19 01:53:07

2009-11-19 05:54:56


متن آهنگهای ناصر رستگارنژاد

دیدی ای تنها امیدم
آنچه که گفتی شنیدم
...
جان تو جان او
جانم قربان او ای
...
یومدی بگی چطوره حالت
منو ببین که داشتم دل به امید وصالت
...
مهتاب . ای مونس عاشقان
روشنایی آسمان . آه مهتاب...
...