جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمیلاد افشین - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2018-07-29 05:29:13

2018-07-29 05:29:13


متن آهنگهای میلاد افشین

عجب جایی به داد من رسیدی، تا من دنیا رو زیباتر ببینم
تا من اونقدر بخوام زنده بمونم، باهات رؤیام رو تا آخر ببینم
...