محمد نوری

ترانه های - محمد نوری

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . Miserlou ترانه ترانه دانلودی Miserlou اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی Miserlou اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
2. . آخرین بدرود
3. . آرزوها ترانه ترانه دانلودی آرزوها اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی آرزوها اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
4. . آرزوها ترانه ترانه دانلودی آرزوها اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی آرزوها اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
5. . اجاق سرد ترانه ترانه دانلودی اجاق سرد اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
6. . ای وطن ترانه ترانه دانلودی ای وطن اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
7. . باغ خواهش ها
8. . بخفته دل ترانه ترانه دانلودی بخفته دل اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
9. . بی تو ترانه ترانه دانلودی بی تو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی بی تو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
10. . بی تو ترانه ترانه دانلودی بی تو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی بی تو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
11. . بیا بار سفر بندیم
12. . تو بیو ترانه ترانه دانلودی تو بیو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
13. . تو بیو ترانه ترانه دانلودی تو بیو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی تو بیو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
14. . تو بیو ترانه ترانه دانلودی تو بیو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
15. . تو بیو ترانه ترانه دانلودی تو بیو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
16. . تو بیو ترانه ترانه دانلودی تو بیو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی تو بیو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
17. . تو بیو ترانه ترانه دانلودی تو بیو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی تو بیو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
18. . جان مریم ترانه ترانه دانلودی جان مریم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی جان مریم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
19. . جان مریم ترانه ترانه دانلودی جان مریم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
20. . جان مریم ترانه ترانه دانلودی جان مریم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
21. . جان مریم ترانه ترانه دانلودی جان مریم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی جان مریم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
22. . جان مریم ترانه ترانه دانلودی جان مریم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی جان مریم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
23. . جان مریم 2 ترانه ترانه دانلودی جان مریم 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی جان مریم 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
24. . جان مریم 2 ترانه ترانه دانلودی جان مریم 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی جان مریم 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
25. . چوپان ترانه ترانه دانلودی چوپان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
26. . خاموشی های ساحل
27. . در شب سرد زمستانی ترانه ترانه دانلودی در شب سرد زمستانی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
28. . دیار خوب من ترانه ترانه دانلودی دیار خوب من اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
29. . شالیزار ترانه ترانه دانلودی شالیزار اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
30. . شالیزار ترانه ترانه دانلودی شالیزار اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی شالیزار اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
31. . شالیزار ترانه ترانه دانلودی شالیزار اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی شالیزار اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
32. . کهکشان عشق
33. . گیلان جان ترانه ترانه دانلودی گیلان جان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
34. . لالایی ترانه ترانه دانلودی لالایی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
35. . مارال ترانه ترانه دانلودی مارال اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
36. . مبارک باد ترانه ترانه دانلودی مبارک باد اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی مبارک باد اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
37. . مبارک باد ترانه ترانه دانلودی مبارک باد اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی مبارک باد اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
38. . میزرلو ترانه ترانه دانلودی میزرلو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی میزرلو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
39. . میزرلو ترانه ترانه دانلودی میزرلو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی میزرلو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
40. . میزرلو - دختر مصری ترانه ترانه دانلودی میزرلو - دختر مصری اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
41. . نشو نشو ترانه ترانه دانلودی نشو نشو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
42. . نشو نشو ترانه ترانه دانلودی نشو نشو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
43. . هنگام که گریه میدهد ساز ترانه ترانه دانلودی هنگام که گریه میدهد ساز اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان


آکورد - محمد نوری

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید آکورد/PDF
جان مریم - آکورد آکورد آکورد دانلودیجان مریم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان


متن آهنگهای محمد نوری

  متن ترانه خط اول آهنگ
آخرین بدرود نغمه ای ، بر لبانم ، زان لبی که خواند آخرین سرود ،
آرزوها نمیشه غصه ما رو یه لحظه تنها بذاره
آواز با عشق آواز آواز می جوشد در جانم
آینه چشم کبود دیدم در آن ، آیینه ی ،
اجاق سرد مانده از شب های دورادور
اگر تو آمده بودی اگر تو آمده بودی بهار می آمد
امید با چشمِ جان ،
ای ز تو لب من پر ترانه ای ز تو لب من ، پرترانه شده ،
ای وطن - دختر مصری Persian Lyrics:
ایران ایران در روح و جان من می مانی ای وطن
با نام تو اکنون ، تو رفته ای ، تو رفته ای تو رفته ای تو رفته ای
باران وای باران باران
باز اومد عمر من گذشت گذشت نازنین رفته ام
بخفته دل آی بخفته دل
برای فرزندم چشماتو وا کن که سحر ، تو چشمِ تو بیدار بشه
بزم خیال تا دل بیدار من
بی تو من بیهوده می خواهم ، از یاد تو بگریزم
بیا بار سفر بندیم گر یک شب تو را در خواب بینُم ، به دریا نقشی از مهتاب بینُم
پس از انتظارها خبری نشد از مسافر من
تا تو بودی تا تو بودی در کنارم
تصویر او بعد از این جوید در افق ها
تو بیو تو بیو تی ما بنشین وای بلال طبیب دردُم
تولد تولد، تولد
تولدت مبارک چو گلها سراپا نشاط و شوری
جمعه بازار ساز ناقاری جمعه بازار
چوپان می رسد از دور ، صدای ساز مرد چوپان
خاموشی های ساحل شب پریشان می خرامد در خموشیهای ساحل
خموشیهای ساحل شب پریشان می خرامد در خموشیهای ساحل
خنده بهار تو تو خنده ی بهار ، من من سبزه ی چمن
در سفر گم شدن هنوز در سفر گم شدن ، دیاری هست ،
در شب سرد زمستانی در شب ِ سرد ِ زمستانی
دلاویزترین از دلاویزترین روز جهان ، خاطره ای با من است ، خاطره ای با من است
دور دستهایم تهی از روز است ، چشمهایم تهی از شبنم
دوران عاشق ها مشکل چه بشنوی عزیزم ، شعر من و ترانه ی من
دیار خوب من - ای دیار خوب من ای دیار خوب من ، همیشه جاوید
رها زلال سبزه زاران
رود آواره رود آواره به صحرا
روزی با غروب تو فقط تو دنیا خوبی ، می دونی می دونی
رویای جوانی ای زیبای خدایی ، دور از یاران کجایی
زمزمه در بهار زندگانی بی تو ای گل چه کنم
زورق شکسته تو گودی های مشتات ، بهار چلّه نشسته
سخن عشق سخن عشق تو بی آنکه برآید به زبانم
سرزمین محبوب من ای عزیزترین عزیزان
شالیزار شکفته غنچه ی مهتاب تو بهشت شالیزاران
شبهای تهران شب های تهران زیباست زیباست
شکفتن تو تولّد ، یه شعر تازه ای
عاشقانه ای شب از رویای تو رنگین شده
عروسی گل و سکهُ نقل و نبات ، رو سرش غوغا میکنه
غم بیهودگی ها در من غم بیهودگیها می زند موج ، در تو غروری از توان من فزون تر
قایقی باید ساخت قایقی خواهم ساخت ، خواهم انداخت به آب
کهکشان عشق دیدمت ، آهسته پرسیدمت
کوچ اگر یک شب تو را در خواب بینم ، به دریا نقشی از مهتاب بینم
گل چهره موهاشو همچون گلدسته
گیلان جان گیلان جان گیلان اوی گیلان - تاج سره خوشگلان
لالایی سر خونه ی دلم ، لونه ی غمم ، یاد او نشسته
لانه متروک لانه ی سرد پرستو
مادر غم او ، با تو چه گفت ؟
مارال من گلمیشم سیزه گوناخ
مبارک باد امشب چه شبیست ؟ شب مراد است امشب …
مرغک زیبا در آسمان ماه و ستارگان تابان
نازنین مریم - جان مریم - گل مریم وای گل سرخ و سپیدم کی می‌آیی؟
نسترن سرزده ز خانه او شاخه گلی گل ز نسترن
نوشو نوشو یاد باور او مهتابی شبانا
هنگام که گریه می دهد ساز هنگام که گریه می دهد ساز
یاد اون روزها بهم می‌گفتی که می‌خوای همیشه با من بمونی

  Single Track MP3/PDF Purchase