جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمحمد علی قویدل - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای محمد علی قویدل

خانمان خشت گلی سقف چوب و چندلی گاوزیمان دلی دلی دلمان که گلگلی
خدایا تا کجا چشمام به راهه وای خدا دید شب و روزم سیاهه
...