جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمحمدعلی بهمنی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-11-11 03:00:27

ای دوست

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-11-01 23:45:26

2015-11-20 16:31:20

تو ای عشق

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-01-31 15:27:51

نامهربانی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-07-17 15:16:36


متن آهنگهای محمدعلی بهمنی

شبا تو زمزمه های میخونه
هر کی از تو میخونه خوب میخونه خوب میخونه
...
در دیگران میجوییم اما بدان ای دوست
اینسان نمیابی ز من . حتی نشان ای دوست
...
در دیگران می جوییم اما بدان ای دوست
این سان نمی یابی ز من حتی نشان ای دوست
...
جواب سوالم تو باشی اگر
ز دنیا ندارم سوالی دگر
...
ساده بگم ساده بگم
ساده بگم داهاتیم
...
در دیگران می جوی ام اما بدان ای دوست
اینسان نمی یابی ز من حتی نشان ای دوست
...
ببین من هنوزم نفس می کشم
نفس در هوای قفس می کشم
...