جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهلیدا جوادی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای لیدا جوادی

شب سردی است و من افسرده
راه دوری است و پایی خسته
...