جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفضل الله توکل - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-11-29 06:55:37

شراب

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-05-20 18:26:15


متن آهنگهای فضل الله توکل

راضی مشو که عشقمو کور کنی
نور باشی و شب منو بی نور کنی
...
برو برو که خسته ام از شکستنم
من عاصی از هر عشق و هر دل بستنم
...