جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفریدن خلعتبری - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای فریدن خلعتبری

دکمه ماهو وا کن پیرهن شب رو درآر
رو تن صبح با بوسه نشون آفتاب بذار
...