جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفرهاد نه قصر - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2015-09-21 01:12:29


متن آهنگهای فرهاد نه قصر

منتظرش نشو برو
چشاتو هست زل هی به در
...
منتظرش نشو برو
چشاتو هست زل هی به در
...