جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفرهاد فخرالدینی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای فرهاد فخرالدینی

سرزمینم
سرزمینم
...
خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی
چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی
...
شبانگاهان که می نالد شباهنگ
شود با من شباهنگی هماهنگ
...
ز خاطره ها از تو مانده بجا عصر کودکیم
که گرمی داشت با صدای بنان شعر رودکیم
...
من به دوش یار زیب و زیورم
بر سر نگار تاج گوهرم
...
یک شب ای شمع دل من ، در محفل من
چون معجزه ای، از ره رسیدی
...