جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفرهاد شیبانی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2009-12-20 20:19:19

2010-09-19 19:57:53

تنگنا

خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان


2014-04-14 19:42:05

2010-11-04 03:12:24

2013-08-02 18:19:00

گل گلدون

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-11-12 22:46:47

2009-11-08 16:56:51

2010-11-04 03:12:22

2014-08-05 20:30:59

2013-07-13 20:47:55

نازی ناز کن

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:14

2011-02-25 15:55:57

2010-12-14 08:00:16

همسفر

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-07-19 14:32:38


متن آهنگهای فرهاد شیبانی

رو پشت بونا
رنگين كمونا
...
دلم از خیلی روزا با کسی نیست
تو دلم فریاد و فریادرسی نیست
...
دختری اونجا نشسته داره گریه می کنه
گلدون یاسش شکسته داره گریه می کنه
...
هنوزم چشمای تو مثل شبای پر ستاره ست
هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره ست
...
گل گلدون من شكسته در باد
تو بیا تا دلم نكرده فریاد
...
در چشم گلا دره دل شب
دره دل شب
...
نازی ناز کن که نازت یه سرو نازه
نازی ناز کن که دلم پر از نیازه
...
همسفر تنها نرو بذار تا با هم بریم
سرنوشته مون یکی هر دو مون مسافریم
...