جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفرزاد فتاحی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-05-07 20:22:48

دیوار

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-05-12 16:48:36

دیوار

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2015-11-08 01:53:10


متن آهنگهای فرزاد فتاحی

یه دیواره یه دیواره که یه عمر آزگاره
او ن ورش همیشه بن بست این ورش هیچی نداره
...