جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعلی کیانی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


خانومم

خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان


2015-01-21 18:59:26

2015-01-18 02:54:56


متن آهنگهای علی کیانی

دوست دارم شب تا سحر دور سرت بگردم
می دونم تو انتخابت اشتباه نکردم
...