جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعلی پهلوان - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


بارون

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-01-24 01:23:39

2014-04-02 22:40:43

2014-04-08 03:15:27

2015-05-04 20:55:44

بهونه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:18

پرواز

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-12-22 15:34:54

عالم عشق

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:29


متن آهنگهای علی پهلوان
...