جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعلی بروجردی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-09-15 05:18:55

اصرار

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-10-24 00:13:04


متن آهنگهای علی بروجردی

اصرار می کنی نرو
اصرار می کنی بمون
...