جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعطار نیشابوری - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای عطار نیشابوری

به دریایی در افتادم که پایانش نمی بینم
به دردی مبتلا کشتم که درمانش نمی بینم
...
دل ز عشقت بی خبر شد چون كنم
مرغ جان بی بال و پر شد چون كنم
...
کجا بودم کجا رفتم
کجایم من نمی دانم
...
چه دانستم که این دریای بی پایان چنین باشد
بخارش آسمان گردد کف دریا زمین باشد
...