جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعباس شاپوری - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2015-10-25 20:09:38

گلی جان

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2015-10-24 21:12:03


متن آهنگهای عباس شاپوری

تا اشکی ریزد از چشم به جانوارم
تا دردی باشد بر جان بی قرارم
...
در چشم تو خواندم گلی جان
افسانه های آشنا گلی جان
...