جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهصائب تبریزی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای صائب تبریزی

اگرسروی به بالای تو باشد، نه چون قد دل آرای تو باشد
واگر خورشید در مجلس نشیند، نپندارم که همتای تو باشد
...