جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشیخ بهایی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای شیخ بهایی

از بس به تار زلفت
از بس به تار زلفت
...