جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشهرام دانش - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-04-24 23:22:46

فاصله

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-25 23:24:32

فاصله

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:01

فاصله

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:01


متن آهنگهای شهرام دانش

به پا خیزید الا ای سوگواران
الا ای وارثان سربداران
...
دلم گرفته، تنم شکسته
ظهور گریه در من نشسته
...
اون که به من تو زندگی غصه میده تو هستی
اون که برای موندنت جون میکنه من هستم
...
سفر نکن سفر نکن
عمر منو به سر نکن
...
من میگم منو شکستن
چشم فانوسم و بستن
...