جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشاهین نجفی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای شاهین نجفی

ایستاده مردن
سری میان دست تو بریده نگاه من به ساعت پوکیده
...