جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسیمین بهبهانی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای سیمین بهبهانی

دوباره می سازمت وطن
اگر چه با خشت جان خویش
...
سوار خواهد آمد
سرای رفت و رو کن
...
نه بسته ام به کس دل
نه بسته کس به من دل
...