جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسیروس آیرنپور - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-01-05 06:49:09

2010-11-01 01:13:34

2010-11-01 01:13:48

2009-11-16 14:09:23

2010-04-04 05:09:39

2017-05-21 02:16:34

2010-11-17 14:36:59

2011-03-26 18:14:14

شادوماد

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-12 17:52:21

2011-03-12 02:37:56

گل نساء

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2010-11-28 02:37:26


متن آهنگهای سیروس آیرنپور

بارون بارونه زِمینا تر می‌شه
گل‌نسا جونُم کارا بهتر میشه
...
پرستوئی شد پرپر زنان رفت
به صحرا های بی نام ونشون رفت
...
غنچه بیارید
لاله بکارید
...