جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسیروس آیرنپور - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2009-11-16 14:09:23

2010-01-05 06:49:09

2010-04-04 05:09:39

2010-11-01 01:13:34

2010-11-01 01:13:48

2010-11-17 14:36:59

2011-03-26 18:14:14

شادوماد

خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2014-04-12 17:52:21

2011-03-12 02:37:56

گل نساء

خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۲۰۰۰ تومان


2010-11-28 02:37:26


متن آهنگهای سیروس آیرنپور

بارون بارونه زِمینا تر می‌شه
گل‌نسا جونُم کارا بهتر میشه
...
غنچه بیارید
لاله بکارید
...