جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسالواتور آدامو - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-05-31 05:14:31

Tombe la Neige

خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان


سطح - پیشرفته
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان


2010-05-31 05:14:31

2014-04-28 20:55:16


متن آهنگهای سالواتور آدامو

Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir
...