جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسارا نائینی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2017-07-05 06:14:42

2017-01-06 06:25:43

2017-01-06 06:46:21


متن آهنگهای سارا نائینی

خنده ای با لذت
لب دنیا را پیموند
...
راه، رویامو چطو دزدید
من یلدام، شب دور از خورشید
...